Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-09-2021 15:34   Güncelleme : 20-09-2021 15:34

ATALIK(YEREL) BUĞDAYLARIN HASADI YAPILDI

   Ülkemizin ve İlimizin kadim değeri olan Atalık Buğdaylarımızın hasatları yapıldı

ATALIK(YEREL) BUĞDAYLARIN HASADI YAPILDI

   Ülkemizin ve İlimizin kadim değeri olan Atalık Buğdaylarımızın hasatları yapıldı. Hasat, İl Müdürlüğümüz teknik personeli nezaretinde yapıldı.

   Bu çalışma, Bakanlığımıza bağlı Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 8 İlde yürütülen ve KOP tarafından desteklenen Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi kapsamında yapıldı.

   Ekim, Önceki yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumlar ve çiftçimizin kendi elindeki yerel tohumlarla yapıldı. Merkez, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçelerimizde 10 çiftçimizle İl Müdürlüğümüz tek personellerinin nezaretinde 96 Dekar alanda Sarıbursa – Sarıbuğday – Akbuğday – Çalıbasan – Sertbuğday yerel buğday çeşitlerinin çiftçi şartlarında ekim ve hasatları yapıldı.

   Yerel Buğday Ekimleri ile ilgili olarak İl Müdürümüz Tanju ÖZKAYA şunları söyledi;

   “Ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumundadır. Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970’li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir.

   Geçtiğimiz yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında çiftçilerden toplanarak saflaştırılan yerel buğday tohumlukları küçük alanlara ekilmiş ve çoğaltılmıştı. Bu çalışma yerel buğdayların çiftçilerimiz eliyle devamının sağlanması amacıyla yapılmış projenin devamı niteliğindedir.

   Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz elinde muhafaza ederek gen kaynaklarının korunmasını sağlamak ve ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır.

   Atalık bu buğdaylar bizim atalarımızdan gelen bugünkü yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiği buğdayların atalarıdır. Bu çeşitleri hem devlet eliyle hem de çiftçi eliyle muhafaza etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu atalık çeşitlerimiz bizim eski tatlarımızdır. Bunları muhafaza ederek gelecek nesillerimize aktarmamız tarihi bir zorunluluğumuzdur.

   Çiftçilerimizin yerli ıslah tohumların yanında bu atalık yerel tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz.”